Plaatsjes vrij in AMANI lesgroepje (Als Meer Aandacht Nodig Is)

Om uiteenlopende redenen, zoals fysiek, motorisch, psychisch, een ontwikkelingsachterstand of een autismespectrumstoornis (ASS) kan het zijn dat de reguliere lessen niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft om te (leren) zwemmen. Bad Hesselingen biedt hiervoor AMANI-lessen aan: Als Meer Aandacht Nodig Is.

De AMANI-groep, met max. 3 lessertjes per lesgever wordt gegeven op woensdagmiddag van 14.40 tot 15.25 uur. De zweminstructeur heeft zich verdiept in de betreffende problematiek en zal hier op een goede manier mee omgaan, door een vaste structuur te bieden, duidelijk te zijn in de uitleg en vooral veel geduld te hebben. Zo kan elk kindje, met op zijn of haar toegespitste aandacht en benadering, in een rustige maar motiverende sfeer leren zwemmen.

Vanaf 5 mei zijn er een paar plaatsjes vrij. Voor meer info en persoonlijk overleg over de AMANI lessen kun je een mailtje sturen naar: amani@badhesselingen.nl met daarin een korte beschrijving van de achtergrond van de beoogde zwemlesser. Er wordt dan vlot contact opgenomen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.