ONZE
ZWEMLESSEN

Op je gemak voelen en plezier hebben

De zwemles is één keer per week, duurt 50 minuten en zal zoveel mogelijk bij dezelfde lesgever zijn. In de laatste fase van het A-traject worden kinderen uitgenodigd voor de diplomagroep en zwemmen ze dus twee keer per week, vlak voordat ze af kunnen zwemmen. Er kan bij opgave voor zwemles een voorkeur worden doorgegeven voor dagen, tijden en/of een lesgever.

Het is belangrijk dat een kindje zich op zijn of haar gemak voelt en plezier beleeft aan de lessen. Het ene kindje vindt een grap en grol geweldig, de andere klapt daar misschien van dicht en zwemt prettiger in een rustige les, waarin niet veel rumoer is. Daarom is de benadering en manier van lesgeven laagdrempelig en persoonlijk.

Zo’n acht keer per jaar zijn er kijklessen waarbij alle belangstellenden welkom zijn om de vorderingen te bewonderen. Tegen het einde van deze les is er ruimte voor een contactmoment met de lesgever. Via het leerlingvolgsysteem kunnen de vorderingen online ingezien worden en kan er ook via mail gereageerd worden. Wanneer er dringender vragen of zaken zijn, wordt er altijd tijd en ruimte gemaakt voor een gesprekje, hetzij telefonisch of aan het eind van de les.

Zwemles voor iedereen en op ieders niveau bij Bad Hesselingen