ZWEMPLEZIER-LES
OP Z'N BEST

Praktijkgericht, kleinschalig en met speels plezier,
zó’n zwemveilig Easyswim-diploma behaal je hier! 


Zwemplezier-les op z'n best is volgens ons...

..dat je kind tijdens de zwemles veel plezier heeft, nauw betrokken is, zich veilig voelt, helemaal zichzelf kan zijn en zich in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen.. Dat leren haast vanzelf gaat en lesgevers met plezier en enthousiasme lesgeven..
Dit is onze drijfveer met en binnen de lessen volgens de EasySwim lesmethode.
De EasySwim zwemplezierlessen zijn optimaal afgestemd op de manier waarop jonge kinderen leren en bewegen. Het is een praktijkgerichte methode, waarin het plezier en de betrokkenheid van het kind met de lesgever centraal staat.

Met de EasySwim methode kiezen we er bewust voor om ook vrij vlot in dieper water te starten. Hierdoor zijn de gevarieerde ervaringen die de kinderen opdoen veel natuurlijker en sluiten ze beter aan bij hun hoge bewegingsbehoefte. Dit zorgt ook voor de beste ontwikkeling van het watergevoel. Voor een optimale veiligheid maken we hierbij gebruik van het EasySwim drijfpak. Hierin vóelen kinderen zich ook veiliger én hebben ze de volledige bewegingsvrijheid, waarmee alle ervaringen die ze opdoen zo natuurlijk mogelijk zijn.

Het zwemlestraject wordt niet afgesloten met een spannend examen maar een met één vrolijk diplomafeest: stralen zonder falen! Ter indicatie: het niveau van het EasySwim diploma ligt tussen (ons voormalige) B en C diploma in.

Voor elk kind is leren zwemmen belangrijk, wanneer dit financieel lastig is kan er een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden gedaan.

Werken in kleine groepjes met aandacht voor ieder kind
We willen graag dat de kinderen lekker bezig zijn tijdens de les en voorkomen dat ze lang en vaak stilzitten op de kant.
Daarom wordt er iedere les in kleine groepjes met maximaal zes kinderen gewerkt. Hierdoor kan de lesgever ieder kind goed helpen op zijn of haar eigen niveau. Ook kunnen de kinderen op deze manier zelfstandig werken met stuurkaarten en materialen, op de momenten dat de lesgever individuele leerhulp biedt aan andere kinderen. Zo worden kinderen meer gemotiveerd, wordt de effectiviteit beduidend hoger en kan de oefenstof meer afgestemd worden op het individuele leerniveau.

Een fijne vertrouwensband, een goede interactie
De relatie tussen de lesgever en de kinderen is bepalend voor de sfeer. Daarom ligt binnen de EasySwim methode nadrukkelijk de focus op verbondenheid. Dit komt onder andere tot uiting door de kinderen tijdens de zwemopleiding zoveel mogelijk bij dezelfde lesgever en in hetzelfde groepje te laten zwemmen. Ook gaat de lesgever veelal mee het water in, op deze manier is de lesgever dichtbij de kinderen. De zwemles is één keer per week en duurt 45 minuten.

Heldere all-in tarieven dmv strippenkaarten