ZWEMPLEZIER-LES
OP Z'N BEST

Praktijkgericht, kleinschalig en met speels plezier,
zó’n zwemveilig Easyswim-diploma behaal je hier! 


Zwemplezier-les op z'n best.

Dat je kind tijdens de zwemles veel plezier heeft, nauw betrokken is, zich veilig voelt, helemaal zichzelf kan zijn en zich in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen.. Dat leren haast vanzelf gaat en lesgevers met plezier en enthousiasme lesgeven.. Dat wens je toch voor je kind.. en juist dit is de drijfveer met en binnen onze lessen volgens de EasySwim lesmethode.
De EasySwim zwemplezierlessen zijn optimaal afgestemd op de manier waarop jonge kinderen leren en bewegen. Het is een praktijkgerichte methode, waarin het plezier en de betrokkenheid van het kind met de lesgever centraal staat.

Met de EasySwim methode kiezen we er bewust voor om ook vrij vlot in dieper water te starten. Hierdoor zijn de gevarieerde ervaringen die de kinderen opdoen veel natuurlijker en sluiten ze beter aan bij hun hoge bewegingsbehoefte. Dit zorgt ook voor de beste ontwikkeling van het watergevoel. Voor een optimale veiligheid maken we hierbij gebruik van het EasySwim drijfpak. Hierin vóelen kinderen zich ook veiliger én hebben ze de volledige bewegingsvrijheid, waarmee alle ervaringen die ze opdoen zo natuurlijk mogelijk zijn.

Het zwemlestraject wordt niet afgesloten met een spannend examen maar een met één vrolijk diplomafeest: stralen zonder falen! Ter indicatie: het niveau van het EasySwim diploma ligt tussen (ons voormalige) B en C diploma in.

Voor elk kind is leren zwemmen belangrijk, wanneer dit financieel lastig is kan er een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden gedaan.

Werken in kleine groepjes met aandacht voor ieder kind
We willen graag dat er binnen onze lessen een hoge intensiteit is en voorkomen dat kinderen lang en vaak stilzitten op de kant.
Daarom wordt er iedere les in kleine groepjes met maximaal zes kinderen gewerkt. Hierdoor kan de lesgever ieder kind goed helpen op zijn of haar eigen niveau. Ook kunnen de kinderen op deze manier zelfstandig werken met stuurkaarten en materialen op de momenten dat de lesgever individuele leerhulp biedt aan andere kinderen. Hierdoor worden kinderen meer gemotiveerd, wordt de effectiviteit beduidend hoger en kan de oefenstof meer afgestemd worden op het individuele leerniveau.

Een fijne vertrouwensband, een optimale interactie
De relatie tussen de lesgever en de kinderen is bepalend voor de sfeer. Daarom ligt binnen de EasySwim methode nadrukkelijk de focus op verbondenheid. Dit komt onder andere tot uiting door de kinderen tijdens de zwemopleiding zoveel mogelijk bij dezelfde lesgever en in hetzelfde groepje te laten zwemmen. Ook geven we veelal vanuit het water les. Op deze manier is de lesgever dichtbij de kinderen. De zwemles is één keer per week en duurt 45 minuten.

Hoge betrokkenheid met de kinderen
Het hoogste leerrendement wordt behaald wanneer kinderen hoog betrokken zijn. Om dit te stimuleren, is er binnen de les veel aandacht voor het creëren van een rijke leeromgeving. In combinatie met betekenisvolle oefenstof worden kinderen aangemoedigd en uitgedaagd om te ontdekken en te leren.
Tijdens de periode dat kinderen naar zwemles gaan mogen ze op vertoon van hun zwempasje gratis oefenen en vrijzwemmen onder volwassen begeleiding.

Heldere all-in tarieven dmv strippenkaarten