ZWEMPLEZIER-LES
OP Z'N BEST

Praktijkgericht, kleinschalig en met speels plezier,
zó’n zwemveilig Easyswim-diploma behaal je hier! 

Ga hier naar de uitgebreide informatie, presentatie en video's over het EasySwim-diploma, waar we in januari 2019 mee starten.

Zwemplezier-les op z'n best.
Stel je eens voor dat leren zwemmen écht een feestje is voor je kind. Dat je kind tijdens de zwemles veel plezier heeft, hoog betrokken is, zich veilig voelt, helemaal zichzelf kan zijn en zich in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen. Dat leren haast vanzelf gaat en lesgevers met plezier en enthousiasme lesgeven. Dat alles is mogelijk met de EasySwim lesmethode!
Voor onze zwemlessen maken wij gebruik van de EasySwim methode. Een methode waarmee kinderen beter en sneller, maar vooral met meer plezier leren zwemmen! De EasySwim zwemplezierlessen zijn optimaal afgestemd op de manier waarop jonge kinderen leren en bewegen. Het is een methode waarin het (plezier en de betrokkenheid van het) kind én de lesgevers centraal staan.

Met de EasySwim methode kiezen we er bewust voor om vrij snel in dieper water te starten. Hierdoor zijn de ervaringen die de kinderen opdoen veel natuurlijker en sluiten we beter aan bij hun hoge bewegingsbehoefte. Dit zorgt ook voor de beste ontwikkeling van het watergevoel. Voor een optimale veiligheid maken we hierbij gebruik van het EasySwim drijfpak. Hierin vóelen kinderen zich ook veiliger én hebben ze de volledige bewegingsvrijheid, waarmee alle ervaringen die ze opdoen zo natuurlijk mogelijk zijn.

Werken in kleine groepjes met aandacht voor ieder kind
We willen graag dat er binnen onze lessen een hoge intensiteit is en voorkomen dat kinderen lang en vaak stilzitten op de kant.
Daarom wordt er iedere les in groepjes gewerkt. Hierdoor kan de lesgever ieder kind goed helpen op zijn of haar eigen niveau. Ook
kunnen de kinderen op deze manier zelfstandig werken met stuurkaarten en materialen op de momenten dat de lesgever individuele
leerhulp biedt aan andere kinderen. Hierdoor worden kinderen meer gemotiveerd, wordt de effectiviteit beduidend hoger en kan de
oefenstof meer afgestemd worden op het individuele leerniveau.

Een goede relatie, een goede sfeer
De relatie tussen de lesgever en de kinderen is bepalend voor de sfeer. Daarom ligt binnen de EasySwim methode nadrukkelijk de
focus op verbondenheid. Dit komt onder andere tot uiting door de kinderen tijdens de zwemopleiding zoveel mogelijk bij dezelfde lesgever en in hetzelfde groepje te laten zwemmen. Ook geven we veelal vanuit het water les. Op deze manier is de lesgever dichtbij de kinderen. De zwemles is één keer per week en duurt 45 minuten.

Hoge betrokkenheid van de kinderen
Het hoogste leerrendement wordt behaald wanneer kinderen hoog betrokken zijn. Om dit te stimuleren, is er binnen de les veel
aandacht voor het creëren van een rijke leeromgeving. In combinatie met betekenisvolle oefenstof worden kinderen geprikkeld en
uitgedaagd om te ontdekken en te leren.
Tijdens de periode dat kinderen naar zwemles gaan mogen ze op vertoon van hun zwempasje gratis oefenen en vrijzwemmen onder volwassen begeleiding (in zomervakantie 20% korting)

Heldere all-in tarieven dmv strippenkaarten