maatregelen rondom Corona virus

Beste bezoeker, klant, Langs deze weg informeren wij jullie hoe wij als Bad Hesselingen omgaan met de meest recente ontwikkelingen van het coronavirus en de afgekondigde maatregelen van het kabinet. We hebben het standpunt ingenomen dat we de adviezen opvolgen die landelijk worden afgegeven door de overheid, het RIVM en de GGD. Onze maatregelen luiden met onmiddellijke ingang als volgt:

 Het zwembad zal in de weekenden gesloten zijn voor recreatief bezoek tot en met 31 maart 2020. Met meer dan 100 bezoekers per dag in de weekenden achten wij het niet verantwoord om open te zijn.

 Alle zwemlessen (ook die op de zaterdagochtend), doelgroepen, banenzwemmen en recreatief bezoek dat door de week overdag en in de avonduren plaatsvindt, blijven we faciliteren. Hierin vragen wij nadrukkelijk om goed je eigen gezondheid of dat van jouw kind in de gaten te houden. Indien sprake is van verkoudheid, hoesten of koorts wordt verzocht om thuis te blijven, ook als je niet in risicogebieden bent geweest of in contact met patiënten bent geweest.

 Verenigingen kunnen blijven trainen tenzij het bestuur of de bond van de vereniging anders beslist. De zwemvereniging De Reest heeft al haar trainingen en wedstrijden inmiddels afgelast tot en met 31 maart 2020.

 Het schoolzwemprogramma Swim2Play zal vooralsnog doorgang vinden zolang de scholen niet sluiten.

 Doorgaans blijft het aantal bezoekers dat door de week overdag gelijktijdig binnen is beneden de 100. Indien het aantal bezoekers overdag de 100 dreigt te benaderen, zullen bezoekers de toegang worden ontzegd. We zullen er scherp op toezien dat hierin de landelijke richtlijnen op de juiste en een verantwoorde manier worden opgevolgd voor ieders eigen veiligheid;

Tot slot adviseren we iedereen om de landelijk afgegeven richtlijnen en adviezen zo goed mogelijk op te volgen en doen een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid hierin. Alleen samen kunnen zorgdragen voor een veilige omgeving en voor veilig zwemplezier.

Wanneer er nieuwe adviezen en besluiten van overheidswege worden afgegeven die impact hebben op de huidige stand van zaken, zullen wij jullie daarover informeren. Dit zal gebeuren via de website, nieuwsbrief, social media en bij de receptie van het zwembad.

Wij vragen om jouw begrip voor deze maatregelen die we helaas moeten nemen. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn schroom dan niet en neem contact met ons op. Team Bad Hesselingen