Diplomazwemmers A op 03-10-2018

Diplomazwemmers A diploma uitreiking 3 oktober 2018 met mascotte Hessie

Afgelopen week hebben weer veel kinderen afgezwommen voor het diploma A en B van het Zwem-ABC. Een heel traject gaat vooraf om te komen tot het diplomazwemmen. Het begint bij de introductie les voor de ouders en de kinderen, daarna komt misschien wel het belangrijkste periode aan voor het vloeiend en goed vervolg richting het diplomazwemmen, namelijk het voortraject. Het voortraject komen veel voortbewegingsvormen, watergewenningsvormen en overlevingsvormen in voor en wanneer zij dit goed hebben doorlopen gaan we pas starten met het hoofdtraject, nl het leren van de zwemslagen. Daarna komen ze in de eindfase en worden de kinderen voorbereid op het diplomazwemmen. Voordat ze worden opgeroepen voor het diplomazwemmen gaan ze eerst nog proefzwemmen en daar wordt bepaald wie toe is aan het diplomazwemmen.

Het diplomazwemmen is een groot feest voor iedereen. Deze wordt ingeleid met muziek. Daarna tonen de kinderen hun vaardigheden en worden ze beloond met hun diploma. De publieke belangstelling was groot. Ook Hessie, de mascotte van Bad Hesselingen, heeft met veel bewondering gekeken bij het diplomazwemmen. De organisatie-en beoordelingscommissie konden terugkijken op een geslaagd diplomazwem feest en reikten vol trots de diploma’s uit aan de kinderen.

Diploma A : Finnley Karsten, Jill Dorenbos, Naomi van Huijstee, Ruben Brons, Jessica Jonas, Dylan Petter, Ella Wink, Isabella Stoutjesdijk, Maarten Bos, Safwan Abdi, Ghena Alshaar, Lotte van Wijngaarden, Nick Scholtus, Thijn van Dam, Maya Mina, Eva Petter, Brian Jonker.