A-diplomazwemmers 2 februari 2019

Zaterdag 2 februari was er afgezwommen voor het A en B diploma van het zwem-ABC in Bad Hesselingen. Het Zwem-ABC is een veelzijdig en veilig zwemdiploma. Elk diploma bevat een logische opbouw om te komen tot de zwemslagen en de andere vaardigheden en bij elke diploma worden er meer eisen gesteld aan de uitvoering.
Voor een kind is het zwemdiploma het eerste diploma waar zij veel voor hebben moeten oefenen. Het lijkt allemaal zo gemakkelijk wanneer je de kinderen ziet diplomazwemmen, maar de weg er naar toe is een heel traject geweest om zo ver te komen. Het Zwem-ABC is een product voor een leven lang zwemplezier.

De namen van de geslaagden:
Diploma A:
Lucas Esselbrugge, Tess Visser, Silvijn Snijder, Mees Geertsma, Harm Schiphorst, Nora Rinske de Vries.