Spelenderwijs Bewegingsonderwijs voor alle basisschoolleerlingen.

Hét vernieuwende, superleuke en betekenisvolle schoolzwemmen, gericht op de toekomst. Alle basisschoolkinderen krijgen gedurende hun schooltijd een aaneengesloten blok van 5 lessen aangeboden op zijn of haar eigen niveau. Zo komen nu afwisselend alle kinderen aan bod en niet alleen een schooljaar in groep 5, waar het vroegere schoolzwemmen hoofdzakelijk erop gericht was om goed/beter de zwemslag te leren. Bij Swim2Play zijn de lessen gebaseerd op de steekwoorden: Slootveilig, Zwembadvaardig en Meerwaardig. Deze pedagogische en onderwijskundige methode is bedacht en ontwikkeld in samenwerkingsverband tussen Bad Hesselingen en de Calo in Zwolle, waarvan ook studenten betrokken zijn bij de uitvoering en het lesgeven. Op deze manier veel individuele aandacht voor de kinderen en doen de studenten praktijkervaring op, onder begeleiding van deskundige gecertificeerde lesgevers. Ouders zijn altijd van harte welkom om te komen kijken.

Sociaal, educatief en sportief

Landelijk is er veel animo om dit concept uit te voeren en inmiddels wordt dat ook volop gedaan. Er zijn zoveel activiteiten te bedenken die door kinderen worden ervaren als spelen, maar waarbij tegelijkertijd heel veel wordt geleerd. Plezier staat voorop, omdat dit een van de belangrijkste voorwaarden is om te (blijven) leren. Het Experience Center, een luchtdicht opblaasobject met allerlei activiteiten erin verwerkt, sluit hier volledig op aan. Deze is bedacht en ontworpen ism het Meppeler bedrijf Zwembadspelen.nl. Compliment aan de gemeente Meppel, die dit mede mogelijk maakt, is zeker op zijn plaats. Het team van Bad Hesselingen vindt dat geen kind zonder zwemdiploma de basisschool af zou mogen gaan. Wanneer blijkt dat een kind uit groep 8 nog geen diploma heeft, wordt er contact gelegd met de leerkracht en het thuisfront om dit alsnog te realiseren.