Keurmerk Veilig & Schoon

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan  zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden.

Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen.

Het Keurmerk Veilig & Schoon betekent een kwaliteitsslag en speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van het imago van zwembaden. Het Keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing kunnen zijn.

Kwaliteitswaarborg met Licentie Zwem-ABC

De Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, worden uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Deze organisatie streeft naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen worden gestimuleerd. Dit geeft de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Bad Hesselingen is aangesloten bij het Protocol Keurmerk Vrolijk en Veilig.

Protocol Vrolijk & Veilig

Personeel en gebruikers van voorzieningen in de publieke zwembaden kunnen te kampen krijgen met overlast en onveiligheid, veelal veroorzaakt door voornamelijk jonge bezoekers. In het ene zwembad gebeurt dit vaker dan in het andere.De ervaring in Bad Hesselingen leert ons dat hier niet of nauwelijks sprake van is. Toch heeft Bad  Hesselingen zich aangesloten bij het Protocol Gedragsregels Zwembaden ‘Vrolijk en Veilig’. Dit protocol is inmiddels in dertien politieregio’s ingevoerd en er zijn circa 450 zwembaden bij aangesloten.

Bezoekers die zich agressief gedragen jegens personeel, medewerkers of bezoekers kunnen volgens de afspraken, al dan niet met behulp van politie, uit het zwembad worden verwijderd. Deze personen krijgen een toegangsverbod. Er geldt: ‘In één zwembad er uit, dan in alle aangesloten zwembaden niet meer welkom’!

Een tweede belangrijk aspect is het bevorderen van de zwemveiligheid. Deze wordt bevorderd door overlast te voorkomen, maar daarnaast dient goede communicatie naar bezoekers de bewustwording over hun eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot  hun veiligheid (en die van hun kinderen bijvoorbeeld) te verbeteren.